Recerca

2050_BCNSSS_Imatge3BARCELONA SSS

 

El projecte es planteja com una oportunitat de repensar la ciutat: el nou eixample marítim connecta punts estratègics existents però és, sobretot, un nou districte que construeix ciutat a partir del concepte de trama urbana tridimensional. L’actual zona portuària, amb instal•lacions ja obsoletes, deixa pas a un nou teixit productiu i una nova ciutat residencial creats a partir d’un projecte de capes, una superposició simbiòtica.

 

2

DISSENY DE MOBILIARI